ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 45/19/2019
ΑΔΑ ΩΧΥΘΟΡ1Π-1ΤΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-08-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear