ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 48/22-02-2021
ΑΔΑ Ω3Ψ3ΟΡ1Π-Χ5Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear