Εργασίες εκτελωνισμού δυο ασθενοφόρων οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες εκτελωνισμού δυο ασθενοφόρων οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5/2018
ΑΔΑ 6ΠΑΧΟΡ1Π-320
ΑΔΑΜ 6ΠΑΧΟΡ1Π-320
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-01-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear