Εργασίες εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ – 6783 ( MERCEDES SPRINTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 152/2018
ΑΔΑ 78ΦΗΟΡ1Π-ΚΨΚ
ΑΔΑΜ 18PROC003354984
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear