Εργασίες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
- 262,88 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4505/2017
ΑΔΑ Ω0Δ3ΟΡ1Π-4ΥΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear