Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας για τα κτίρια του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας για τα κτίρια του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας για τα κτίρια του ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 28Λ/12-06-2018/2018
ΑΔΑ ΨΘ9ΞΟΡ1Π-ΓΘΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear