ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΜΟΤΕΡ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΜΟΤΕΡ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΜΟΤΕΡ) ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 156/02-10-2017
ΑΔΑ 7ΞΥ2ΟΡ1Π-ΘΥ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear