ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 49/17/2017
ΑΔΑ 6Θ4ΧΟΡ1Π-ΟΑ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear