ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ SC BY SPEEDY M25 (383014 71 R) ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ -ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ SC BY SPEEDY M25 (383014 71 R) ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ -ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΥΠΟΥ SC BY SPEEDY M25 (383014 71 R) ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ -ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α07/13-09-2021
ΑΔΑ 6ΥΑΩΟΡ1Π-Λ3Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear