ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ VW ΣΤΑ ΚΗΙ 9979 & ΚΗΗ 1006 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ VW ΣΤΑ ΚΗΙ 9979 & ΚΗΗ 1006 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ VW ΣΤΑ ΚΗΙ 9979 & ΚΗΗ 1006
Αριθμός Εντολής Τ88/28-09-2021
ΑΔΑ ΨΖ24ΟΡ1Π-2ΙΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear