ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡA ΣΤΟ ΚΗΙ 6368 CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡA ΣΤΟ ΚΗΙ 6368 CITROEN JUMPER

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡA ΣΤΟ ΚΗΙ 6368 CITROEN JUMPER
Αριθμός Εντολής Τ89/28-09-2021
ΑΔΑ 9Ψ3ΗΟΡ1Π-Ψ2Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear