ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ - ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 01/2018
ΑΔΑ 6ΤΤΥΟΡ1Π-4ΧΧ
ΑΔΑΜ 18PROC002867810
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear