ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΗΙ-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΗΙ-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΗΙ-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 308/10-11-2020
ΑΔΑ 90ΓΕΟΡ1Π-ΗΚ1
ΑΔΑΜ 20PROC007640344
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear