ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΙΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΟΡΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΙΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΟΡΙΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΙΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 10ΗΛ/14-03-2019/2019
ΑΔΑ 61ΖΚΟΡ1Π-3ΗΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear