ΕΡΓΑΣΙΑ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 18/17-03-2020
ΑΔΑ ΨΛΜ4ΟΡ1Π-ΙΣ6
ΑΔΑΜ 20PROC006467590
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear