ΕΡΓΑΣΙΑ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 24/06-02-2019
ΑΔΑ ΩΒΖΧΟΡ1Π-7ΨΨ
ΑΔΑΜ 19PROC004775121
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear