ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ SERVICE
Αριθμός Εντολής 62/13-02-2019
ΑΔΑ 9ΤΤ3ΟΡ1Π-5ΨΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear