Εργασία συντήρησης αεροσυμπιεστή τύπου Atlas Copco GA 11 AE 406/10-06-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία συντήρησης αεροσυμπιεστή τύπου Atlas Copco GA 11 AE 406/10-06-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία συντήρησης (service) αεροσυμπιεστή τύπου Atlas Copco GA 11, τεμ. 1
2. Φίλτρο αέρα αεροσυμπιεστή τύπου Atlas Copco GA 11, τεμ.1
3. Φίλτρο λαδιού αεροσυμπιεστή τύπου Atlas Copco GA 11, τεμ. 1
4. Φίλτρο διαχωρισμού αεροσυμπιεστή τύπου Atlas Copco GA 11, τεμ. 1
5. Εσωτερικά στοιχεία φίλτρων γραμμής, τεμ. 2
6. Λιπαντικό Boge 3000 5lit Γερμανίας, τεμ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-07-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 406/2021
ΑΔΑ ΨΓΩΘΟΡ1Π-ΣΑΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear