ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ47 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ47

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ47
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1137/2017
ΑΔΑ ΩΨΒ6ΟΡ1Π-ΡΜΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear