ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΗΙ 6241 CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΗΙ 6241 CITROEN

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΗΙ 6241 CITROEN
Αριθμός Εντολής 149/20-09-2017
ΑΔΑ 6ΥΟ0ΟΡ1Π-ΠΥΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear