ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MEDUMAT ST. & MODUL OXYGEN ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ WEINMANN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MEDUMAT ST. & MODUL OXYGEN ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ WEINMANN

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MEDUMAT ST. & MODUL OXYGEN ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ WEINMANN
SET MEDUMAT 2Y
Αριθμός Εντολής 102/21-06-2018
ΑΔΑ ΩΒΦΑΟΡ1Π-2ΡΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003896760
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear