ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DRAEGER OXYLOG 2000 PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DRAEGER OXYLOG 2000 PLUS

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DRAEGER OXYLOG 2000 PLUS
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 564/2023
ΑΔΑ ΩΝΧ2ΟΡ1Π-ΤΨΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear