Εργασία για το ασθενοφόρο ΚΗΙ 6284 του EKAB τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία για το ασθενοφόρο ΚΗΙ 6284 του EKAB τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΡΕΚΤΙΦΙΕ & ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - 310,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 310,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4885/2017
ΑΔΑ 66ΡΡΟΡ1Π-3ΕΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear