ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 7 ΑΣΘ/ΡΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Α173) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 7 ΑΣΘ/ΡΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Α173)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 7 (ΕΦΤΑ) ΑΣΘ/ΡΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ [ΚΗΙ 6350, ΚΗΙ 6473, ΚΗΙ 6472, ΚΗΙ 6279, ΚΗΥ 8562, ΚΗΟ 3276, ΚΗΥ 8439)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α173/2017
ΑΔΑ 75ΓΨΟΡ1Π-ΠΞΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear