Εργασία φόρτωσης και μεταφοράς κοντέινερ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία φόρτωσης και μεταφοράς κοντέινερ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 109/2017
ΑΔΑ Ω7ΚΕΟΡ1Π-ΟΙ9
ΑΔΑΜ 17PROC006192798
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear