ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – ΒΑΦΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – ΒΑΦΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΠΩ-ΦΤΕΡΟΥ-ΜΕΤΩΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 100/21-06-2018
ΑΔΑ 6518ΟΡ1Π-ΨΟ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear