ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΠΩ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΕΞΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 62/26-04-2018
ΑΔΑ ΨΟ1ΥΟΡ1Π-ΔΙΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear