Εργασία επισκευής βλάβης Ασθενοφόρου οχήματος ΑΕ 546/30-08-2021 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία επισκευής βλάβης Ασθενοφόρου οχήματος ΑΕ 546/30-08-2021 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασία επισκευής βλάβης ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων FIAT DUCATO του KHH-1938 ασθενοφόρου οχήματος.TEM:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης AE 546/2021
ΑΔΑ 6ΩΩΩΟΡ1Π-ΒΧ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear