Εργασία επισκευής του ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία επισκευής του ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 6420 ( CITROEN JUMPER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ )
Αριθμός Εντολής 154/16-06-2021
ΑΔΑ ΨΚ1ΦΟΡ1Π-ΧΥΜ
ΑΔΑΜ 21PROC008809485
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear