ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ 5270 ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ 5270 ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΟ 5270 ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 192/24-09-2019
ΑΔΑ ΩΗ8ΚΟΡ1Π-ΜΓΘ
ΑΔΑΜ 19PROC005641514
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear