ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ CITROEN

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΤΩΝΙΩΝ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΝΗΣ ΚΟΡΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (8 ΤΕΜ)
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (8 ΤΕΜ)
Αριθμός Εντολής 176/30-10-2017
ΑΔΑ 6ΦΧΖΟΡ1Π-ΩΝΚ
ΑΔΑΜ 17PROC002181790
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear