ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 9996 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ 9996

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 9996 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 28/08-03-2017
ΑΔΑ 7ΤΓΗΟΡ1Π-ΓΗΗ
ΑΔΑΜ 17PROC005903934
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear