ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ)

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ)
Αριθμός Εντολής 147/21-09-2017
ΑΔΑ ΨΓΟΛΟΡ1Π-ΕΝ1
ΑΔΑΜ 17PROC002099084
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 21 | Σήμερα: 1
Bear