ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ
Αριθμός Εντολής 654/17-11-2017
ΑΔΑ 677ΘΟΡ1Π-6Ψ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear