ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055 (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CANON IR5055
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 449/2017
ΑΔΑ ΨΣΑ9ΟΡ1Π-8ΧΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-01-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear