ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276 (FORD TRANSIT) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Α175/26-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276 (FORD TRANSIT) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Α175/26-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276 (FORD TRANSIT) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α175/2017
ΑΔΑ 7Χ8ΣΟΡ1Π-Φ84
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear