ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9950 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9950 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9950 (WVT5) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α177/30-6-17/2017
ΑΔΑ ΩΖ4ΩΟΡ1Π-ΖΜΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear