ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 1074 VW TRANSPORTER - ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 108/04-07-2017
ΑΔΑ ΩΖ7ΨΟΡ1Π-8ΘΨ
ΑΔΑΜ 17PROC0016777824
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear