ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 233/05-10-2018
ΑΔΑ 6Ρ4ΞΟΡ1Π-7ΨΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear