ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ MERCEDES 314 (KHY 8575) EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α59/5-11-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ MERCEDES 314 (KHY 8575) EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α59/5-11-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ MERCEDES 314 (KHY 8575) EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α59/05-11-2018
ΑΔΑ 6ΔΥΟΟΡ1Π-ΤΔ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear