ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 3476 (FIAT DUCATO) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α61/23-11-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 3476 (FIAT DUCATO) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α61/23-11-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 3476 (FIAT DUCATO) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α61/23-11-2018
ΑΔΑ 6ΒΧΕΟΡ1Π-Κ78
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear