ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 3366 (FIAT DUCATO) (Α.Δ. Α31/3-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 3366 (FIAT DUCATO) (Α.Δ. Α31/3-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 3366 (FIAT DUCATO) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α31/03-09-2018
ΑΔΑ ΨΙΒΨΟΡ1Π-9ΤΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear