ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8452 (Mercedes 314) (Α.Δ. Α30/31-8-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8452 (Mercedes 314) (Α.Δ. Α30/31-8-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8452 (Mercedes 314)
Αριθμός Εντολής Α30/31-08-2018
ΑΔΑ 9ΣΑ2ΟΡ1Π-ΧΘΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear