ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8444 (MERCEDES 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α60/23-11-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8444 (MERCEDES 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α60/23-11-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8444 (MERCEDES 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α60/23-11-2018
ΑΔΑ ΨΒ6ΨΟΡ1Π-Ξ73
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear