ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8443 (MERCEDES 314) (A.Δ. Α23/21-6-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8443 (MERCEDES 314) (A.Δ. Α23/21-6-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8443 (MERCEDES 314) με χρήση αντ/κών της υπηρεσίας
Αριθμός Εντολής Α23/21-06-2018
ΑΔΑ 6ΘΖΨΟΡ1Π-Μ4Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear