ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8407 (MERCEDES 314) (Α.Δ. Α25/2-7-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8407 (MERCEDES 314) (Α.Δ. Α25/2-7-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8407 (MERCEDES 314)
Αριθμός Εντολής Α25/02-07-2018
ΑΔΑ 6Ο2ΨΟΡ1Π-Ω3Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear