ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ FIAT DUCATO -ΚΗΙ 3476- EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α26/9-7-18) ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ FIAT DUCATO -ΚΗΙ 3476- EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α26/9-7-18) )

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ FIAT DUCATO -ΚΗΙ 3476- EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α26/09-07-2018
ΑΔΑ Ω5ΨΒΟΡ1Π-69Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear