ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ FIAT DUCATO (KHI 3467) EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α29/21-8-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ FIAT DUCATO (KHI 3467) EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α29/21-8-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ FIAT DUCATO (KHI 3467) EKAB ΛΑΜΙΑΣ με χρήση αντ/κών της υπηρεσίας
Αριθμός Εντολής Α29/21-08-2018
ΑΔΑ 66Β9ΟΡ1Π-Α45
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear