Εργασία επισκευής απινιδωτών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία επισκευής απινιδωτών

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργασία επισκευής απινιδωτών όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας
Αριθμός Εντολής 273/22-11-2016
ΑΔΑ 77ΗΕΟΡ1Π-0ΕΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear