Εργασία επισκευής απινιδωτών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασία επισκευής απινιδωτών

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ:

1. AED Plus ZOLL, 3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
2. E-series ZOLL, 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

Εργασία για την αντικατάσταση διακόπτη ON/OFF των AED Plus ZOLL με Serial No.: X04F036039, X04F037125 και X07G122901 του ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ και αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας στους απινιδωτές/monitor E-series ZOLL με Serial No.: AB06I001824 και AB06I002716 της Κ.Υ.
Αριθμός Εντολής 273/22-11-2016
ΑΔΑ 77ΗΕΟΡ1Π-0ΕΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear